امیرعبداللهیان افزود: ممکن است در برخی موضوعات  تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد اما مهم آنست که در دوطرف اراده جدی برای عبور از موانع وجود دارد.

من و همکارم آقای جیحون بایرام اف به نمایندگی از دوکشور برای توسعه همه جانبه مناسبات و عبور از  سوء تفاهم ها به تماس و رایزنی های مثبت خود ادامه می دهیم. 

در همین چارچوب توافق نموده ایم همکاری های دوطرف را برای مدیریت بهتر فضای عمومی و رسانه ای افزایش داده و کمیته مشترکی تشکیل گردد.

 ما همسایگان را خویشاوند خود می دانیم و اصول حاکم بر روابط خویشاوندی را قدر می نهیم.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند