نرخ بیکاری از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی (جویای شغل) به دست می آید نه از نسبت بیکاران به کل جمعیت کشور. نرخ بیکاری در تابستان امسال ۹.۶ درصد به برآورد شده است، این نرخ در بهار ۸.۸ درصد به ثبت رسیده بوده است. بر این اساس جمعیت بیکار کشور در تابستان ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار نفر است که نسبت به بهار بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. بررسی ها نشان می دهد پایین ترین نرخ بیکاری به ثبت رسیده در چندین فصل گذشته در بهار ۱۴۰۰ رقم خورده است.

به بیان ساده تر نرخ بیکاری از ابتدای سال ۹۹ نرخی کاهشی داشته است(به جز زمستان) که در بهار به کمترین میزان رسید، اما این نوار کاهشی در تابستان امسال پاره شد و نرخ بیکاری افزایش یافت. نرخ بیکاری به ثبت رسیده در تابستان ۱۴۰۰ نسبت به نرخ بیکاری تابستان ۹۹ بیشتر به ثبت رسیده است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر بیکاری در شهرها اوج گرفت /افزایش تعداد شاغلان بخش صنعت بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند