به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا و دلار و کاهش قیمت سکه است.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز سوم ابان 1400

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۲ (یک هزار و هشتصد و دو) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۵۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۲ ۱۰ ۰.۵۷ 15:00
۱,۷۹۲ -۳.۵۰ -۰.۲ ۲ روز پیش
۱,۷۹۶ ۱۴ ۰.۷۸ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۶۱ درصدی، از ۱,۱۶۰,۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت هزار و هشتصد ) تومان به ۱,۱۶۸,۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۶۸,۰۰۰ ۷,۲۰۰ ۰.۶۱ 17:08
۱,۱۶۰,۸۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱.۰۳ ۲ روز پیش
۱,۱۴۸,۸۰۰ ۵,۶۰۰ ۰.۴۸ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۷۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۰۵۷,۰۰۰ (پنج میلیون و پنجاه و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۲۵ درصدی، از ۲۷,۵۳۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و سی ) تومان به ۲۷,۶۰۰ (بیست و هفت هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۶۰۰ ۷۰ ۰.۲۵ 17:04
۲۷,۵۳۰ ۱۸۰ ۰.۶۵ ۲ روز پیش
۲۷,۳۵۰ ۵۰ ۰.۱۸ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۲۹ تومان افزایش، ۲۷,۰۰۸ (بیست و هفت هزار و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۰۰۸ ۲۲۹ ۰.۸۴ 17:05
۲۶,۷۷۹ ۲۹۸ ۱.۱۱ ۲ روز پیش
۲۶,۴۸۱ -۸۷ -۰.۳۳ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۲,۰۴۶ (سی و دو هزار و چهل و شش ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۰۴۶ -۳۷ -۰.۱۲ 17:20
۳۲,۰۸۳ ۲۲۳ ۰.۶۹ ۲ روز پیش
۳۱,۸۶۰ ۱۰۰ ۰.۳۱ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۹۱ تومان افزایش، ۳۷,۹۹۱ (سی و هفت هزار و نهصد و نود و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۹۹۱ ۹۱ ۰.۲۳ 17:20
۳۷,۹۰۰ ۱۰۶ ۰.۲۷ ۲ روز پیش
۳۷,۷۹۴ ۲۹۲ ۰.۷۷ ۴ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۲۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۵۱۰ (هفت هزار و پانصد و ده ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۹۶۰ (دو هزار و نهصد و شصت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۴ تومان افزایش، ۲۲,۳۲۵ (بیست و دو هزار و سیصد و بیست و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 11,890,000 (یازده میلیون و هشتصد و نود هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۹۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۲۶ 17:07
۱۱,۹۲۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۰.۹۲ ۲ روز پیش
۱۱,۸۱۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۰.۷۱ ۴ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۰۸۵,۰۰۰ (شش میلیون و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۰۸۵,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۲۵ 17:10
۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲.۴۵ ۲ روز پیش
۵,۹۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰.۲۵ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۵۶۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و شصت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۴۸,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و هشت هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
24 نفر این پست را پسندیده اند