آگاهی مردم از اخبار و روزنامه‌ها می تواند هم اثرگذار و هم متاثر از تمایل افراد به خواندن اخبار باشد. توجه سهم بالاتری از افراد جامعه به موضوع خبر نشاندهنده حجم اهمیت موضوعات خبری بوده و بالاتر بودن مخاطبین در حوزه رسانه اثرگذاری اخبار را در این حوزه ارزیابی می کند. 

از سوی دیگر سهم مطالعه مخاطبین از رسانه‌های فعال و موضوعات خبری، در حوزه سیاستگذاری های جراید خط دهی می‌کند.

در همین راستا در بررسی های منتشر شده از سوی مرکز آمار و نمونه گیری های انجام‌شده  مشاهده می شود تنها ۲۲ درصد افراد جامعه توجهی به خواندن اخبار و موضوعات خبری دارند.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر«چند درصد ایرانیان پیگیر اخبار هستند؟+ نمودار» بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند