صدر به واســطه آنکه قدرتمندتریــن بلوک را در پارلمان عراق در اختیار می‌گیرد، در انتخاب نخست‌وزیر بعدی نقش تعیین‌کننده خواهد داشت. روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت: ســال ۲۰۰۴ هنگامی که شــبه‌نظامیان وابسته به صدر با تکیه بر تفنگها و نارنجک‌های موشــکی، نیروهای آمریکایــی را در بغداد و سراســر اســتانهای جنوبی هدف حمله قرار دادند، ایالات متحده متعهد شــد که این روحانی شــیعه را از میان برداشــته یا دســتگیر کند.

به نوشته نیویورک تایمز ، جریان صدر در کنار القاعده، بزرگترین تهدید برای آمریکا در عراق بود؛ این روحانی اگرچه هنوز چهره‌ای است غیرقابل‌پیش‌بینی، بااین‌حال یک ناسیونالیست عراقی است و امروز به نظر می‌رسد که به عنوان یکی از متحدان آمریکا ظاهر شــده و با ممانعت از متمایل شدن عراق به ســوی ایران، یکی از اهرم‌های حمایتی ایالات متحده محسوب می‌شود.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «مقتدی‌صدر و دوگانه آمریکا-ایران» بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند