بازار باز در آخرین هفته مهر ماه دومین رکورد بسط پول در عملیات هفتگی را شکست. در این بازار بانک مرکزی با توجه به بررسی وضعیت بانک ها به بسط یا قبض پول در این نهادهای مالی می پردازد.

دومین رکورد بسط پول در بازار باز 

طبق گزارش این نهاد در هفته منتهی به ۲۶ مهر ماه ۲۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بسط نقدینگی در بانکها انجام داد که نسبت به هفته قبل ۲.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

بررسی ها نشان می دهد این دومین رکورد بسط پول در هفته های بازار باز بوده که بیشترین آن در هفته گذشته تاکنون رخ داده است.

به عبارت دیگر بسط پول در بازار باز به معنای به منظور کاهش نرخ سد بین بانکی بوده است. در این هفته ها بانکها از وضعیت نقدینگی بدتری نسبت به پایان تابستان برخوردار بوده که این اتفاق نیاز بانکها با نقدینگی و قرض پول از بانک مرکزی را افزایش داده است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر«نرخ سود در بازار باز افزایش یافت» بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند