دولت جدید تونس در مقابل رئیس جمهوری این کشور مراسم سوگند را به جای آورد.

به گزارش عربی۲۱، قیس سعید، دولت جدید تونس در برابر سعید مراسم سوگند را به جای آورد و بودن رمضان ترکیب کابینه را در این مراسم اعلام کرد و گفت، دولت باید اعتماد به نهادهای دولتی را بازگرداند و با فساد که بسیار رواج پیدا کرده مبارزه کند.

وی افزود، ترکیب کابینه فعلی را حفظ کرده است تا بعدها توسعه آن بررسی شود. باید روش های کار وزارت خانه ها توسعه یابد و مکانیزم نظارت و پاسخگویی و انتخاب افراد شایسته تعیین شود.

در ترکیب کابینه جدید تونس لیلی جفال، وزیر دادگستری، عماد ممیش، وزیر دفاع، توفیق شرف الدین، وزیر کشور، عثمان الجرندی، وزیر خارجه، سهام بوغدیری نمصیه، وزیر دارایی، سمیر سعید، وزیر اقتصاد، مالک الزاهی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، محمود الیاس حمزه، وزیر کشاورزی، علی مرابط، وزیر بهداشت، فتحی السلاوتی، وزیر آموزش و پرورش است.

 دولت جدید تونس یک روز پس از تظاهرات هزاران تن در مخالفت با کودتای قیس سعید علیه دولت و پارلمان تشکیل شد.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند