عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حادثه تروریستی در مسجد شیعیان در قندوز افغانستان گفت: طالبان در مواضع اعلامی خودش اعلام می کند که منتقد و مخالف داعش است و شواهدی هم برای این موضوع وجود دارد اما نگاه ما این است که کسانی که در کابل مستقر هستند و حاکمیت را در اختیار گرفتند مسئولیت تامین امنیت مردم افغانستان را هم به عهده دارند.


 ابوالفضل عمویی افزود: بدون تامین امنیت اتباع افغانستان ناامنی در این کشور تشدید می شود و این ناامنی موجب نارضایتی همسایگان می شود هم از جهت موج مهاجرتی که ممکن است شکل بگیرد و هم ارتباطاتی که این اتباع با کشورهای مختلف دارند .

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند عوامل اجرای این عملیات تروریستی مورد پیگیری قرار گیرند و به عقوبت عمل شان برسند و این انتظار به جایی است، فکر می کنیم جریان حاکم بر کابل باید از این فرصت استفاده کند و برخورد قاطعی را با حرکت های تروریستی داشته باشد چراکه همه دنیا نظاره گر هستند که ببینند این جریان چگونه در موضوع همکاری با جریان های که در دنیا به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می شوند عمل می کند و آیا مجال تحرک و زیاده خواهی ها را از آنها خواهد گرفت یا خیر؟

وی گفت: داعش یک پدیده جدید است اما طالبان طبق جامعه شناسی افغانستان ریشه های بومی و مردمی در داخل افغانستان دارد داعش جریانی است که هدایت آن توسط سرویس های جاسوسی کشورهای غربی صورت می گیرد اما طالبان تلاش می کند با تغییر رویکردی که داده است یک جنبه ملی و بومی را از خودش ارائه دهد هرچند انتظارت بین المللی و همسایگان از این جریان زیاد است.

ما بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان اصرار داریم و جمهوری اسلامی ایران اتفاقات را به دقت رصد می کند و انتظارش تشکیل دولت فراگیر است .

وی تاکید کرد: طالبان اگر نتواند به تعهد خودش برای تشکیل دولت فراگیر متعهد باشد و آن تعهد را اجرایی کند نباید انتظار پذیرش بین المللی داشته باشد. ما موضع خودمان در مورد دولت آتی افغانستان را اعلام کرده ایم انتظار داریم از مسیر گفت وگوهایی افغانی با افغانی ها و جریان های مختلف یک دولت فراگیر واحد و شامل همه قومیت ها و اقوام شکل گیرد این وضعیت مطلوب است و هر وضعیتی غیر از این در افغانستان موجب تشدید ناامنی در این کشور می شود و تشدید این ناامنی موجب نارضایتی همسایگان افغانستان می شود.

وی در مورد اینکه آیا عدم تشکیل دولت فراگیر موجب ایجاد نارضایتی های اجتماعی و تقویت جریان مقاومت در افغانستان نمی شود گفت: در هر حکومتی که فراگیر نباشد و حقوق اقوام و اقلیت های مختلف افغانی پذیرفته نشود ناامنی تشدید می شود و تشدید ناامنی در افغانستان مطلوب ایران و سایر کشورهای همسایه نیست.

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند