غلامحسین  کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران در صفحه  شخصی خود در توئیتر  خطاب به رضا علیجانی و محمدجواد اکبرین نوشت: با تیتر # ملی _مذهبی انقلابی یا طلبه # جنبش سبز در پاریس بنشینی ولی در bbc#  اعتراض کنی که چرا یک شخصیت آزاده و انقلابی با ۸۴ سال سن و انواع بیماری بعد از ۱۱ سال #حصر و محرومیت از زندگی معمولی توانسته یک ساعت در یک جمع محدود بیاید و حرف بزند باید حصر به شدت ادامه یابد؟؟ # دیکتاتور کیست؟

کرباسچی

این مطلب برایم مفید است
89 نفر این پست را پسندیده اند