آمار واکسیناسیون کرونا تجمعی از ابتدا تا ۱۵ مهر  ۱۴۰۰ بدین شرح است:

اسپوتنیک نوبت اول: ۵۳۳۵۲۶
اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۹۰۰۵۰

سینوفارم نوبت اول: ۳۵۳۸۸۷۵۵
سینو فارم نوبت دوم: ۱۳۶۳۴۶۰۶

بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹
بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸

آسترازنکا نوبت اول: ۴۴۱۶۸۹۸
آسترازنکا نوبت دوم: ۱۷۴۹۷۱۰

برکت نوبت اول: ۳۱۴۴۵۳۱
برکت نوبت دوم: ۲۰۵۲۷۱۹

مجموع نوبت اول: ۴۳۵۴۳۰۹۹
مجموع نوبت دوم: ۱۷۸۸۱۳۰۳

همچنین کل واکسن تزریق شده: ۶۱ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۴۰۲ دز است.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند