ده درصد ثروتمند جامعه(دهک دهم) حدود ۳۲ درصد از درآمد کل را در سال ۹۹ به خود اختصاص داده اند، این در حالسیت که سهم ده درصد کم درآمد جامعه در سال ۹۹ از درآمد کل تنها ۲.۲ درصد برآورد شده است. آمار ها نشان می دهد سهم دهک دهم و دهک اول در در سال ۹۹ نسبت به ۲۰ سال گذشته خود تغییر محسوسی نکرده است. به عنوان مثال سهم دهک اول از درآمد کل در سال ۸۰ حدود ۲ درصد بوده که در سال گذشته همین سهم ۲.۲ درصد به ثبت رسیده است. در این گزارش به بررسی سهم دهک اول، پنجم، نهم و دهم از درآمد کل در بیست سال گذشته پرداخت شده است.

سهم فقیر ترین دهک از درآمد کل

سهم دهک اول از درآمد کل در سال گذشته ۲.۲۵ درصد برآورد شده است، به بیان ساده تر ده درصد فقیرترین جمعیت ایران در سال ۹۹ تنها توانسته اند حدود ۲ درصد از کل درآمد موجود در ایران را به خود اختصاص دهند. این در حالیست که این سهم در سال ۹۸ حدود ۲.۳ درصد بوده است، بنابراین می توان بیان کرد که شکاف افراد فقیر با دهک ها پر درآمد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر«یک سوم درآمد کشور در اختیار 10 درصد» بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند