سهم هر یک از دهک ها از هزینه کل یکی از شاخص های سنجش برای وضعیت توزیع درآمد است، چراکه هزینه تابعی از درآمد محسوب می شود و از این جهت می توان سهم دهک ها در هزینه کل را سهم آن ها در درآمد کل هم در نظر گرفت. سهم دهک اول از درآمد کل در سال ۹۹ حدود ۲.۲ درصد برآورد می شود، به بیان ساده ۸.۵ نفر از جمعیت ایران که فقیر ترین افراد جامعه را تشکیل می دهند، تنها ۲.۲ درصد از درآمد را به خود اختصاص داده اند.

این در حالیست که سهم دهک دهم بالغ بر ۳۱ درصد برآورد شده است. بر این اساس ثروتمند ترین دهک جامعه نزدیک به ۱۴ برابر فقیرترین دهک جامعه هزینه یا درآمد دارد.

بررسی ها نشان می دهد سهم پنج دهک کم درآمد(یک تا پنج) از درآمد کل در سال ۹۹ نسبت به سهم شان در سال ۹۸ کاهش یافته است. در مقابل سهم پنج دهک پر درآمد از کل درآمد در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ افزایش یافته است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر سهم دهک فقیر از درآمد کل؛ فقط ۲ درصد! بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند