به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در جریان معاملات امروز شاهد افزایش محسوس قیمت هاست.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۳۹ (یک هزار و هفتصد و سی و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۳۹ -۱۳.۱۰ -۰.۷۶ ۱۸:۰۰
۱,۷۵۲ ۱.۹۰ ۰.۱ روز قبل
۱,۷۵۰ ۳.۷۰ ۰.۲۱ ۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۰۴ درصدی، از ۱,۱۴۶,۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و شش هزار و هفتصد) تومان به ۱,۱۴۷,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و هفت هزار و دویست) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۴۷,۲۰۰ ۵۰۰ ۰.۰۴ ۱۷:۲۷
۱,۱۴۶,۷۰۰ ۴,۸۰۰ ۰.۴۱ ۲ روز پیش
۱,۱۴۱,۹۰۰ -۱۴,۳۰۰ -۱.۲۶ ۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۱۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۹۶۹,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و شصت و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۸۱۰ (بیست و هفت هزار و هشتصد و ده) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۶۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۸۱۰ ۱۹۰ ۰.۶۸ ۱۷:۲۵
۲۷,۶۲۰ ۸۰ ۰.۲۸ ۲ روز پیش
۲۷,۵۴۰ ۹۰ ۰.۳۲ ۳ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۱.۷۱ درصدی، از ۲۶,۷۶۲ (بیست و شش هزار و هفتصد و شصت و دو ) تومان به ۲۷,۲۲۹ (بیست و هفت هزار و دویست و بیست و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۲۲۹ ۴۶۷ ۱.۷۱ ۱۷:۲۶
۲۶,۷۶۲ ۱۹۴ ۰.۷۲ ۲ روز پیش
۲۶,۵۶۸ ۹۷ ۰.۳۶ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۲,۵۰۸ (سی و دو هزار و پانصد و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۷۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۵۰۸ ۲۵۲ ۰.۷۷ ۱۷:۲۰
۳۲,۲۵۶ -۹۳ -۰.۲۹ ۲ روز پیش
۳۲,۳۴۹ ۱۱۳ ۰.۳۴ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۴۸ درصدی، از ۳۷,۶۶۹ (سی و هفت هزار و ششصد و شصت و نه ) تومان به ۳۷,۸۵۲ (سی و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۸۵۲ ۱۸۳ ۰.۴۸ ۱۷:۲۰
۳۷,۶۶۹ -۱۰۹ -۰.۲۹ ۲ روز پیش
۳۷,۷۷۸ ۴۶ ۰.۱۲ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۶۰ تومان افزایش، ۷,۶۲۰ (هفت هزار و ششصد و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۳,۱۴۰ (سه هزار و یکصد و چهل ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۱.۱۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۱,۹۹۵ (بیست و یک هزار و نهصد و نود و پنج ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,886,000 (یازده میلیون و هشتصد و هشتاد و شش هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.18 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۸۶,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰ ۰.۱۸ ۱۷:۲۸
۱۱,۸۶۴,۰۰۰ -۳,۰۰۰ -۰.۰۳ ۲ روز پیش
۱۱,۸۶۷,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۰۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۰۰۰,۰۰۰ (شش میلیون) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۸۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۸۳ ۱۷:۲۸
۵,۹۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۰.۷۵ ۲ روز پیش
۵,۹۰۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۰۸ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۱۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۵۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۱۹۱,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و نود و یک هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
22 نفر این پست را پسندیده اند