بررسی وضعیت قیمت فایل‌های نوساز و کوچک‌ متراژ پایتخت نشان می‌دهد در خیابان حیجون یک واحد ۴۵ متری را به قیمت هر متر ۲۰ میلیون و ۴۴۴ هزار تومان  و قیمت کل ۹۲۰ میلیون تومان می‌توان خریداری کرد.

در استاد معین یک واحد ۳۵ متری به قیمت هر متر ۲۳ میلیون و ۷۸۶ هزار تومان قیمت‌گذاری شده و برای خرید آن باید ۹۷۰ میلیون تومان پرداخت کرد.

در خیابان مالک اشتر نیز یک آپارتمان نوساز ۴۲ متری را ۹۹۹ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند که به عبارت بهتر هر متر آن ۲۳ میلیون و ۷۸۶ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.

گران‌ قیمت‌ترین نوساز نقلی پایتخت را باید یک واحد ۴۴ متری در فردوس غرب دانست که مالک برای هر متر آن ۵۱ میلیون و ۱۳۶ هزار تومان و قیمت کل ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان درخواست کرده است.

همچنین یک آپارتمان نوساز ۴۴متری در شهران نیز به قیمت هر متر ۴۷ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان و قیمت کل ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

محدوده

متراژ

قیمت هر متر مربع

قیمت کل

شهران

۴۴ متر

۴۷.۹۵۵ میلیون

۲.۱۱۰ میلیارد

خیابان آذربایجان

۴۰ متر

۳۰ میلیون

۱.۲۰۰ میلیارد

استاد معین

۳۵ متر

۲۷.۷۱۴ میلیون

۹۷۰ میلیون

سی متری جی

۴۲ متر

۳۱.۱۹۰ میلیون

۱.۳۱۰ میلیارد

سلسبیل

۴۰ متر

۳۷.۵ میلیون

۱.۵۰۰ میلیارد

پیروزی، نبرد

۵۰ متر

۳۰ میلیون

۱.۵۰۰ میلیارد

جیحون

۴۵ متر

۲۰.۴۴۴ میلیون

۹۲۰ میلیون

کارون

۴۰ متر

۲۸.۷۵۰ میلیون

۱.۱۵۰ میلیارد

مالک اشتر

۴۲ متر

۲۳.۷۸۶ میلیون

۹۹۹ میلیون

فردوس غرب

۴۴ متر

۵۱.۱۳۶ میلیون

۲.۲۵۰ میلیارد

مجیدیه

۴۰ متر

۳۶.۲۵۰ میلیون

۱.۴۵۰ میلیارد

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند