به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا در حالی امروز پایین آمد که دلار و سکه افزایش قیمت را تجربه کردند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 27 شهریور 1400

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۵۴ (یک هزار و هفتصد و پنجاه و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۵۴ ۰.۳۰ ۰.۰۱ 06:00
۱,۷۵۴ -۰.۴۰ -۰.۰۳ روز قبل
۱,۷۵۴ -۳۸.۶۰ -۲.۲۱ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۴۱ درصدی، از ۱,۱۵۱,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و پنجاه و یک هزار و ششصد) تومان به ۱,۱۳۵,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و پنج هزار و ششصد) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۳۵,۶۰۰ -۱۶,۰۰۰ -۱.۴۱ 17:37
۱,۱۵۱,۶۰۰ -۷,۶۰۰ -۰.۶۶ ۲ روز پیش
۱,۱۵۹,۲۰۰ -۵,۵۰۰ -۰.۴۸ ۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۶۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۹۲۵,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۶۰۰ (بیست و هفت هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۶۰۰ ۳۸۰ ۱.۳۷ 17:34
۲۷,۲۲۰ -۱۰۰ -۰.۳۷ ۲ روز پیش
۲۷,۳۲۰ -۵۰ -۰.۱۹ ۳ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۴ تومان افزایش، ۲۶,۵۰۶ (بیست و شش هزار و پانصد و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۵۰۶ ۲۴ ۰.۰۹ 17:37
۲۶,۴۸۲ ۱۱۰ ۰.۴۱ ۲ روز پیش
۲۶,۳۷۲ -۱۴۴ -۰.۵۵ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۷۹ درصدی، از ۳۲,۰۰۸ (سی و دو هزار و هشت ) تومان به ۳۲,۲۶۳ (سی و دو هزار و دویست و شصت و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۲۶۳ ۲۵۵ ۰.۷۹ 17:20
۳۲,۰۰۸ -۲۶۸ -۰.۸۴ ۲ روز پیش
۳۲,۲۷۶ -۹۲ -۰.۲۹ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۵۹ درصدی، از ۳۷,۵۸۴ (سی و هفت هزار و پانصد و هشتاد و چهار ) تومان به ۳۷,۸۰۹ (سی و هفت هزار و هشتصد و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۸۰۹ ۲۲۵ ۰.۵۹ 17:20
۳۷,۵۸۴ -۱۰۵ -۰.۲۸ ۲ روز پیش
۳۷,۶۸۹ -۳۴۲ -۰.۹۱ ۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۱۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۴۷۰ (هفت هزار و چهارصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۳,۱۷۰ (سه هزار و یکصد و هفتاد ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۵۳۸ (بیست و یک هزار و پانصد و سی و هشت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,825,000 (یازده میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.12 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۲۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰.۱۲ 17:35
۱۱,۸۱۰,۰۰۰ -۱۲۰,۰۰۰ -۱.۰۲ ۲ روز پیش
۱۱,۹۳۰,۰۰۰ -۶۵,۰۰۰ -۰.۵۵ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۸۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۹۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۸۵ 11:30
۵,۹۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۸۵ ۲ روز پیش
۶,۰۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۸۴ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۵۲۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و بیست هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۳۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و سی هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
43 نفر این پست را پسندیده اند