ضریب جینی که در سال ۹۸ با کاهش نسبت به سال ۹۷ به عدد ۰.۳۹۹۲ رسیده بود، در سال ۹۹ بار دیگر از مرز ۰.۴ عبور کرد. بر این اساس وضغیت توزیع درآمد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در وضعیت نامطلوب تری قرار دارد. همچنین سهم بیست درصد ثروتمند ترین از درآمد کل در سال ۹۹ بالغ بر ۴۷ درصد به ثبت رسیده است و این در حالیست که سهم بیست درصد فقیر ترین از درآمد کل تنها ۵.۸۳ درصد برآورد شده است. به بیان ساده تر ۲۰ درصد جامعه ایران به تنهایی نزدیک به نیمی از درآمد کل را در اختیار دارد. بررسی ها نشان می دهد دهک دهم(ثروتمند) در سال ۹۹ حدود ۱۴ برابر بیشتر از دهک اول(فقیر ترین) درآمد داشته اند.

ضریب جینی

یکی از مهم ترین شاخص ها برای سنجش وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه ضریب جینی است. ضریب جینی عددی بین صفر و یک است، ضریب یک به معنی نابرابری مطلق و ضریب صفر به معنی برابری مطلق درآمدی است.

مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر «نیمی از درآمد ایران در اختیار 20 درصد /بررسی وضعیت توزیع درآمد» بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند