محمدرضا خباز، فعال سیاسی اصلاح طلب اشاره کرد: در رابطه با مسئله یک میلیون واحد مسکونی، همانطور که بارها گفته شد آقای رئیسی قولش را دادند، وزیر هم مطلب را در مجلس و برنامه هایش آورده است اما ما احساس می کنیم که این عملیاتی نیست به این دلیل که عملیاتی شدن اینها نیازمند اعتبار است اعتباری در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان.

او افزود: پرسش این است آیا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول در جایی وجود دارد؟! ما سراغ نداریم اگر آقایان چنین پولی را سراغ دارند بگویند مگر اینکه  اموال مازاد وزارت راه و شهرسازی را بفروشند و آنها را به این زخم بزنند یا اینکه نفت هایی که کشورها فروختیم و پولش را ندادند در اثر مذاکره و گفت و گو، راه باز شود که این پول ها به کشور بازگردد. از این دو راه که بگذرد، ما راه دیگری سراغ نداریم. اگر بخواهند پول چاپ کنند که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و پایه پولی تورم زا است.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند