به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در پایان معاملات امروز شاهد کاهش محسوس قیمت هاست.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 15 شهریور 1400

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۲۳ (یک هزار و هشتصد و بیست و سه) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۲۳ -۴.۵۰ -۰.۲۵ 18:00
۱,۸۲۸ -۱.۹۰ -۰.۱۱ ۲ روز پیش
۱,۸۳۰ ۲۱ ۱.۱۴ ۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۴۶ درصدی، از ۱,۱۷۱,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار و نهصد ) تومان به ۱,۱۶۶,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و شش هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۶۶,۶۰۰ -۵,۳۰۰ -۰.۴۶ 17:27
۱,۱۷۱,۹۰۰ ۹,۵۰۰ ۰.۸۱ روز قبل
۱,۱۶۲,۴۰۰ ۵۰۰ ۰.۰۴ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۰۵۷,۰۰۰ (پنج میلیون و پنجاه و هفت هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۰۱۰ (بیست و هفت هزار و ده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۰۱۰ -۱۸۰ -۰.۶۷ 17:25
۲۷,۱۹۰ ۱۴۰ ۰.۵۱ روز قبل
۲۷,۰۵۰ -۱۴۰ -۰.۵۲ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۳۷ درصدی، از ۲۶,۴۲۲ (بیست و شش هزار و چهارصد و بیست و دو ) تومان به ۲۶,۳۲۷ (بیست و شش هزار و سیصد و بیست و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۳۲۷ -۹۵ -۰.۳۷ 17:26
۲۶,۴۲۲ -۷۷ -۰.۳ روز قبل
۲۶,۴۹۹ ۹۱ ۰.۳۴ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۶۷ درصدی، از ۳۲,۳۲۰ (سی و دو هزار و سیصد و بیست ) تومان به ۳۲,۱۰۵ (سی و دو هزار و یکصد و پنج) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۱۰۵ -۲۱۵ -۰.۶۷ 17:20
۳۲,۳۲۰ ۴۷ ۰.۱۴ روز قبل
۳۲,۲۷۳ -۲۳ -۰.۰۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

همچنین پوند با کاهش ۰.۷۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۷,۴۳۷ (سی و هفت هزار و چهارصد و سی و هفت ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۴۳۷ -۲۸۶ -۰.۷۷ 17:20
۳۷,۷۲۳ ۵۶ ۰.۱۴ روز قبل
۳۷,۶۶۷ ۸۴ ۰.۲۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) در بازار داخلی هم ۷,۳۸۰ (هفت هزار و سیصد و هشتاد ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۲۷۰ (سه هزار و دویست و هفتاد ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۵۴۸ (بیست و یک هزار و پانصد و چهل و هشت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,010,000 (دوازده میلیون و ده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۰۱۰,۰۰۰ -۱۰۵,۰۰۰ -۰.۸۸ 17:26
۱۲,۱۱۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱.۱۹ روز قبل
۱۱,۹۷۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۱۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۱۲۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۶۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۱۲۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۶۴ 17:28
۶,۲۲۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۱.۱۲ روز قبل
۶,۱۵۰,۰۰۰ -۹۵,۰۰۰ -۱.۵۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۴.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۷۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۰۵,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
16 نفر این پست را پسندیده اند