رئیس جمهور افزود : مبارزه با فساد اولویت است و باید بسترهای فسادزا را شناسایی کنند تا هرروز شاهد یک پرونده و فساد نباشیم. برای همه موارد در کشور قانون وجود دارد حتی اگر برای رفتن راه میانبری نیز قانون موجود است، نباید گرفتار پیچیدگی اداری شویم.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند