به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در آغاز هفته شاهد کاهش قیمت دلار و افزایش قیمت طلا و سکه است.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۰ (یک هزار و هفتصد و هشتاد) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۸۰ ۱.۲۰ ۰.۰۶ ۰۶:۰۰
۱,۷۷۹ ۲۶ ۱.۴۷ روز قبل
۱,۷۵۲ ۳.۹۰ ۰.۲۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۰۴ درصدی، از ۱,۱۰۶,۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و شش هزار و هشتصد ) تومان به ۱,۱۱۸,۵۰۰ (یک میلیون و یکصد و هجده هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۱۸,۵۰۰ ۱۱,۷۰۰ ۱.۰۴ ۱۷:۲۷
۱,۱۰۶,۸۰۰ -۶,۴۰۰ -۰.۵۸ ۲ روز پیش
۱,۱۱۳,۲۰۰ ۲۰,۵۰۰ ۱.۸۴ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۳۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۸۴۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد و چهل هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۶,۵۷۰ (بیست و شش هزار و پانصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۵۷۰ -۲۰ -۰.۰۸ ۱۷:۲۶
۲۶,۵۹۰ ۷۰ ۰.۲۶ ۲ روز پیش
۲۶,۵۲۰ ۴۵۰ ۱.۶۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۷۵ درصدی، از ۲۵,۸۱۴ (بیست و پنج هزار و هشتصد و چهارده ) تومان به ۲۵,۶۲۲ (بیست و پنج هزار و ششصد و بیست و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۶۲۲ -۱۹۲ -۰.۷۵ ۱۵:۱۰
۲۵,۸۱۴ ۴۲ ۰.۱۶ ۲ روز پیش
۲۵,۷۷۲ ۵۱۶ ۲ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۱۴۹ (سی و یک هزار و یکصد و چهل و نه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۱۴۹ -۷۵ -۰.۲۵ ۱۷:۲۰
۳۱,۲۲۴ ۱۴۶ ۰.۴۶ ۲ روز پیش
۳۱,۰۷۸ ۴۹۸ ۱.۶ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۶۲ درصدی، از ۳۶,۸۵۱ (سی و شش هزار و هشتصد و پنجاه و یک ) تومان به ۳۶,۶۲۴ (سی و شش هزار و ششصد و بیست و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۶,۶۲۴ -۲۲۷ -۰.۶۲ ۱۷:۲۰
۳۶,۸۵۱ ۲۱۷ ۰.۵۸ ۲ روز پیش
۳۶,۶۳۴ ۵۲۸ ۱.۴۴ ۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۱.۶۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۱۸۳ (هفت هزار و یکصد و هشتاد و سه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۳,۰۹۰ (سه هزار و نود ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۱۰۱ (بیست و یک هزار و یکصد و یک ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,730,000 (یازده میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 1.1 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۷۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱.۱ ۱۷:۲۷
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰.۱۲ ۲ روز پیش
۱۱,۵۸۵,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ ۲.۴۶ ۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۹۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۹۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۰.۴۲ ۱۷:۲۸
۵,۹۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۰.۴۲ ۲ روز پیش
۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۶۹ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۳۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۸۰۵,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۰۶,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و شش هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
18 نفر این پست را پسندیده اند