انصراف ژاپن از خرید موشک های آمریکایی

کیودو گزارش داد، وزارت دفاع ژاپن اعلام کرده که به دلیل افزایش بسیار زیاد هزینه و قیمت خرید موشک های ضد کشتی ساخت آمریکا، از خرید این موشک ها صرف نظر کرده است.

این موشک های برای جنگنده‌های F-۱۵ استفاده می شود و ژاپن در نظر داشت که جنگنده های خود را به این موشک ها مجهز سازد.

قیمت اولیه اعلام شده برای این موشک ها ۸۹۴ میلیون دلار اعلام شده بود که واشنگتن و توکیو بر سر آن به توافق رسیده بودند، اما در مراحل بعدی قیمت این موشک ها به بیش از ۱.۹ میلیارد دلار رسید که بیش از دو برابر قیمت اولیه توافق شده است.

دو سال پیش اعلام شده بود که به دنبال آزمایش‌های موشکی کره شمالی، واشنگتن فروش موشک‌های ضد کشتی را به ژاپن مورد تائید قرار داده است.

کره شمالی سال گذشته هفت موشک جدید بالستیک با برد کوتاه آزمایش کرد که دست کم یکی از آنها می تواند به ژاپن برسد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.