به گزارش دنیای اقتصاد، بازار ایران در نخستین روز هفته شاهد افزایش محسوس قیمت هاست.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 9 مرداد 1400

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۴ (یک هزار و هشتصد و چهارده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۱۴ -۳.۹۰ -۰.۲۲ 06:00
۱,۸۱۸ -۱۴.۸۰ -۰.۸۲ روز قبل
۱,۸۳۳ ۳۱ ۱.۶۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۰۸ درصدی، از ۱,۰۹۵,۲۰۰ (یک میلیون و نود و پنج هزار و دویست ) تومان به ۱,۱۰۷,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفت هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۰۷,۲۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱.۰۸ 11:25
۱,۰۹۵,۲۰۰ ۱۷,۱۰۰ ۱.۵۶ ۳ روز پیش
۱,۰۷۸,۱۰۰ -۵۰۰ -۰.۰۵ ۴ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۳ روز پیش، با ۴۳۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۷۹۱,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و نود و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۷۰۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۷۰۰ ۴۱۰ ۱.۵۹ 11:02
۲۵,۲۹۰ ۱۷۰ ۰.۶۷ ۳ روز پیش
۲۵,۱۲۰ ۱۴۰ ۰.۵۵ ۴ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به ۳ روز پیش، با ۵۸۵ تومان افزایش، ۲۵,۱۲۲ (بیست و پنج هزار و یکصد و بیست و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۱۲۲ ۵۸۵ ۲.۳۲ 11:10
۲۴,۵۳۷ ۴۴۳ ۱.۸ ۳ روز پیش
۲۴,۰۹۴ -۳۰۶ -۱.۲۸ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۱.۷۷ درصدی، از ۲۹,۷۸۷ (بیست و نه هزار و هفتصد و هشتاد و هفت ) تومان به ۳۰,۳۲۶ (سی هزار و سیصد و بیست و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۳۲۶ ۵۳۹ ۱.۷۷ 11:20
۲۹,۷۸۷ ۱۸۷ ۰.۶۲ ۳ روز پیش
۲۹,۶۰۰ ۱۲۲ ۰.۴۱ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به ۳ روز پیش، با ۶۴۳ تومان افزایش، ۳۵,۶۴۸ (سی و پنج هزار و ششصد و چهل و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۶۴۸ ۶۴۳ ۱.۸ 11:20
۳۵,۰۰۵ ۳۸۳ ۱.۰۹ ۳ روز پیش
۳۴,۶۲۲ ۱۵۳ ۰.۴۴ ۴ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۵۱ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۶,۹۹۸ (شش هزار و نهصد و نود و هشت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۱.۸۳ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲۰,۴۲۸ (بیست هزار و چهارصد و بیست و هشت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,340,000 (یازده میلیون و سیصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به 3 روز پیش، افزایش 1.58 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱.۵۸ 11:24
۱۱,۱۶۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۱.۹۲ ۳ روز پیش
۱۰,۹۴۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۰.۵ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۵ 11:25
۵,۸۷۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۳۴ ۳ روز پیش
۵,۸۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۷ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش ۰.۵۴ درصدی، از ۳,۶۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان به ۳,۷۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۰.۲۱ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲,۳۰۵,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنج هزار) تومان معامله شد.

این مطلب برایم مفید است
86 نفر این پست را پسندیده اند