منحنی بازدهی اوراق دولتی منتشر شد

 

حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با ۱۹ درصد افزایش به ۲۷۵ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۳۲ نماد اخزا و ۹ نماد اراد انجام شد. 

حجم معاملات عمده اوراق بدهی دولتی نیز در بازار ثانویه به حدود ۸۰ میلیارد تومان رسید. به نظر میرسد که وزارت اقتصاد توانسته است امروز ۱.۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را در نمادهای اراد۸۶ و اراد۸۷ به فروش رساند.

مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر «کاهش نرخ سود در چهار سررسید +جرئیات» بخوانید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.