به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلاست و قیمت دلار و سکه هم تغییری را نسبت به دو روز پیش تجربه نکرد.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۱ (یک هزار و هشتصد و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۱ -۲.۶۰ -۰.۱۵ 12:00
۱,۸۰۴ -۱۲.۱۰ -۰.۶۸ روز قبل
۱,۸۱۶ ۱۳ ۰.۷۱ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۳۴ درصدی، از ۱,۰۵۶,۹۰۰ (یک میلیون و پنجاه و شش هزار و نهصد ) تومان به ۱,۰۵۳,۴۰۰ (یک میلیون و پنجاه و سه هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۵۳,۴۰۰ -۳,۵۰۰ -۰.۳۴ 14:04
۱,۰۵۶,۹۰۰ ۱۰,۴۰۰ ۰.۹۸ ۲ روز پیش
۱,۰۴۶,۵۰۰ -۴,۶۰۰ -۰.۴۴ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۲۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۷۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و هفتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۵۲۰ (بیست و چهار هزار و پانصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۵۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۵۲۰ ۱۳۰ ۰.۵۳ ۲ روز پیش
۲۴,۳۹۰ -۲۶۰ -۱.۰۷ ۳ روز پیش
۲۴,۶۵۰ -۲۰ -۰.۰۹ ۴ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

در بازار ۲ روز پیش دلار در بازار متشکل نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۳ تومان کاهش، ۲۳,۹۱۱ (بیست و سه هزار و نهصد و یازده ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۲۴ درصدی، از ۲۸,۷۳۶ (بیست و هشت هزار و هفتصد و سی و شش ) تومان به ۲۸,۸۰۶ (بیست و هشت هزار و هشتصد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۸۰۶ ۷۰ ۰.۲۴ ۲ روز پیش
۲۸,۷۳۶ -۴۶۰ -۱.۶۱ ۳ روز پیش
۲۹,۱۹۶ ۵۹ ۰.۲ ۴ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار ۲ روز پیش پوند نسبت به ۳ روز پیش، با ۸۲ تومان افزایش، ۳۳,۵۴۰ (سی و سه هزار و پانصد و چهل ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۵۴۰ ۸۲ ۰.۲۴ ۲ روز پیش
۳۳,۴۵۸ -۶۰۸ -۱.۸۲ ۳ روز پیش
۳۴,۰۶۶ ۶۹ ۰.۲ ۴ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۳۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۶,۶۸۰ (شش هزار و ششصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۸۷۰ (دو هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۱۱۹ (نوزده هزار و یکصد و نوزده ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,551,000 (ده میلیون و پانصد و پنجاه و یک هزار) تومان رسید که نسبت به 3 روز پیش، افزایش 0.43 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۵۵۱,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰ ۰.۴۳ ۲ روز پیش
۱۰,۵۰۵,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۲ ۳ روز پیش
۱۰,۵۲۵,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۱۵ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۴۸۰,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۵۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۴۸۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۵۴ ۲ روز پیش
۵,۴۵۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰ -۰.۷۴ ۳ روز پیش
۵,۴۹۰,۰۰۰ -۶۹,۰۰۰ -۱.۲۶ ۴ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳,۴۹۰,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و نود هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۵۳,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
71 نفر این پست را پسندیده اند