حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی سابق رئیس جمهوری در توئیتی نوشت: خبر سخنگوی دولت از ناسازگار دانستن نتایج بیش از شش ماه مذاکره در وین با مصوبات مجلس، توسط کمیته تشکیل‌شده درشورای عالی امنیت ملی، بدین معنا است که ایران عقب‌گرد نموده، به شرایط ژانویه ۲۰۲۱ بازگشته و می بایست مذاکرات را از صفر شروع نماید.

این درحالی است که آمریکا هم که درژانویه ۲۰۲۱ تحت وضعیت فشار جهانی بود، اکنون درشرایط مناسب در حال بهره گیری ازاجماع پدید آمده برعلیه ایران وتبدیل آن به فشارسیاسی بین المللی می باشد؛ معنای این تحول، از دست دادن وسیع زمان و افزایش فشار برکشوری است که تحریم‌ها در آن بیداد می کنند.

لذا با توجه به خاتمه مذاکرات وین و شروع احتمالی مذاکرات آتی از نقطه‌ی صفر، که احتمالا در مهرماه و درصورتی که اصولا دولت جدید به مذاکره اعتقادی داشته باشد آغاز خواهد شد، مشخص نیست مذاکرات چقدر به طول انجامیده و وضع اقتصادی کشور در اثر تحریم‌ها اصولا به کجا خواهد رسید؟»

این توئیت با هشتگ گذر زمان منتشر شد. 

مذاکرات وین در دولت رئیسی از صفر شروع می شود؟ /پیش بینی ابوطالبی از آینده مذاکرات

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند