به گزارش دنیای اقتصاد، در پایان معاملات امروز بازار قیمت ها روند کاهشی را تجربه کردند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 28 تیر 1400

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۳ (یک هزار و هشتصد و سه) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۵۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۳ -۹.۲۰ -۰.۵۲ 15:00
۱,۸۱۲ -۳.۷۰ -۰.۲۱ ۲ روز پیش
۱,۸۱۶ -۱۱.۱۰ -۰.۶۲ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۴۴ درصدی، از ۱,۰۵۱,۱۰۰ (یک میلیون و پنجاه و یک هزار و یکصد ) تومان به ۱,۰۴۶,۵۰۰ (یک میلیون و چهل و شش هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۴۶,۵۰۰ -۴,۶۰۰ -۰.۴۴ 17:18
۱,۰۵۱,۱۰۰ -۳,۷۰۰ -۰.۳۶ روز قبل
۱,۰۵۴,۸۰۰ -۴,۲۰۰ -۰.۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۴۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۳۸,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و سی و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۳۹۰ (بیست و چهار هزار و سیصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۳۹۰ -۲۶۰ -۱.۰۷ 17:17
۲۴,۶۵۰ -۲۰ -۰.۰۹ روز قبل
۲۴,۶۷۰ -۳۰ -۰.۱۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۲۷ تومان افزایش، ۲۳,۹۲۴ (بیست و سه هزار و نهصد و بیست و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۷۳۶ (بیست و هشت هزار و هفتصد و سی و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۱.۶۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۷۳۶ -۴۶۰ -۱.۶۱ 17:20
۲۹,۱۹۶ ۵۹ ۰.۲ روز قبل
۲۹,۱۳۷ -۵۸ -۰.۲ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۱.۸۲ درصدی، از ۳۴,۰۶۶ (سی و چهار هزار و شصت و شش ) تومان به ۳۳,۴۵۸ (سی و سه هزار و چهارصد و پنجاه و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۴۵۸ -۶۰۸ -۱.۸۲ 17:20
۳۴,۰۶۶ ۶۹ ۰.۲ روز قبل
۳۳,۹۹۷ -۲۷۱ -۰.۸ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۳۸ تومان کاهش، ۶,۶۵۸ (شش هزار و ششصد و پنجاه و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۱.۰۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۸۶۰ (دو هزار و هشتصد و شصت ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۰۷۲ (نوزده هزار و هفتاد و دو ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,505,000 (ده میلیون و پانصد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۵۰۵,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۲ 17:17
۱۰,۵۲۵,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۱۵ روز قبل
۱۰,۵۴۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۰.۵۶ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۴۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۴۵۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰ -۰.۷۴ 17:18
۵,۴۹۰,۰۰۰ -۶۹,۰۰۰ -۱.۲۶ روز قبل
۵,۵۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰ ۱.۰۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۴۷۵,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
36 نفر این پست را پسندیده اند