در هفته اخیر قیمت اوراق تسهیلات بانک مسکن در مرز ۶۰ هزار تومان بوده و تغییرات زیادی را ثبت نکرد. از آنجا که بانک مسکن مبلغ وام برای مجردین ۱۴۰ میلیون تومان و برای متاهلین را ۲۴۰ میلیون تومان اعلام کرده است، مجرد ها نیازمند خرید ۲۸۰ ورق و متاهلین ۴۸۰ ورق خواهند بود.

بر این اساس هزینه کل خرید اوراق تسه به منظور اخذ وام مسکن در این هفته برای مجردها  در مرز ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای متاهلین ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نوسان داشته است.

این رقم ها در مقایسه با هفته دوم تابستان تغییرات زیادی نداشته و می توان گفت تقریبا دو هفته است  تغییرات چندانی در این حوزه رخ نداده است. به عبارت دیگر هزینه اخذ وام برای مجردها و متاهلین در همان سطح بالا در هفته دوم تابستان به ثبت رسیده است.

با این تفسیر هزینه نهایی وام مسکن نیز که در طی ۱۲ سال متقاضیان پرداخت می کنند در این مدت ثابت بوده است. این هزینه با در نظر گفتن هزینه اولیه دریافت وام برای مجردین دراین مدت معادل با ۱۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و برای متاهلین برابر با ۳۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه می شود.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر هزینه وام مسکن؛ مجردان ۱۷ میلیون و متاهلان ۲۹ میلیون بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند