کلید پاسخ به اعتصاب کارکنان بخش رسمی به مصوبه مجلس درخصوص افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۰ باز می گردد. 

مجلس در بودجه ۱۴۰۰، با تصور برقراری عدالت در حقوق و دستمزد یک تصمیم گرفت. سقف افزایش حقوق برای کارکنان دولتی در سال جاری ۲۵ درصد باشد. مشروط بر آنکه این ۲۵ درصد از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بالاتر نرود. به زبان ساده حقوقهای بالای ۱۰ میلیون تومان حد اکثر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا میکردند که این افزایش از ۲۵ درصد مصوب کمتر بود.

در همان زمان دولت اعلام کرد تعداد کمی از کارمندان دولت بالای ۱۰ میلیون حقوق می گیرند. از این تعداد درصد زیادی از آنها  در بخش عملیاتی نفت مشغول به کار هستند ;I مشمول قاعده مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ شدند. همین محدودیت موجب شد کارکنان بخش نفت برای برخورداری از افزایش کامل حقوق ۲۵ درصدی دست به اعتصاب بزنند. 

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر اولین عقب نشینی دولت و مجلس در برابر اعتصابات نفتی بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
30 نفر این پست را پسندیده اند