به گزارش دنیای اقتصاد، در پایان معاملات امروز بازار قیمت طلا و سکه با کاهش همراه شد.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 21 تیر 99

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۰ (یک هزار و هشتصد) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۰ -۸.۲۰ -۰.۴۶ 15:00
۱,۸۰۸ -۲.۰۰ -۰.۱۲ ۲ روز پیش
۱,۸۱۰ ۱۲ ۰.۶۵ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۲۹ درصدی، از ۱,۰۶۴,۱۰۰ (یک میلیون و شصت و چهار هزار و یکصد ) تومان به ۱,۰۶۱,۱۰۰ (یک میلیون و شصت و یک هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۶۱,۱۰۰ -۳,۰۰۰ -۰.۲۹ 17:21
۱,۰۶۴,۱۰۰ ۷۰۰ ۰.۰۶ روز قبل
۱,۰۶۳,۴۰۰ -۴۰۰ -۰.۰۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۴۸۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۶۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و شصت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۹۱۰ (بیست و چهار هزار و نهصد و ده) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۹۱۰ ۳۰ ۰.۱۲ 17:20
۲۴,۸۸۰ ۰ ۰ روز قبل
۲۴,۸۸۰ -۷۰ -۰.۲۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۷۵ تومان افزایش، ۲۴,۳۸۴ (بیست و چهار هزار و سیصد و هشتاد و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۰۹ درصدی، از ۲۹,۵۵۷ (بیست و نه هزار و پانصد و پنجاه و هفت ) تومان به ۲۹,۵۳۱ (بیست و نه هزار و پانصد و سی و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۵۳۱ -۲۶ -۰.۰۹ 17:20
۲۹,۵۵۷ -۲۴ -۰.۰۹ روز قبل
۲۹,۵۸۱ ۷۳ ۰.۲۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۸۱ تومان کاهش، ۳۴,۵۲۴ (سی و چهار هزار و پانصد و بیست و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۵۲۴ -۸۱ -۰.۲۴ 17:20
۳۴,۶۰۵ -۲۸ -۰.۰۹ روز قبل
۳۴,۶۳۳ ۳۱۷ ۰.۹۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۸۰۶ (شش هزار و هشتصد و شش ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,680,000 (ده میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۶۸۰,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰ -۰.۲۴ 17:20
۱۰,۷۰۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۰.۳۲ روز قبل
۱۰,۶۷۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۲۹ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۶۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۶۰۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰ -۰.۱۸ 11:28
۵,۶۱۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰ -۰.۱۸ روز قبل
۵,۶۲۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۵۴ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۵۷۵,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۴۴,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و چهار هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
19 نفر این پست را پسندیده اند