جواد امام در توئیتی نوشت: 

اخبار منتشر شده در خصوص هتل اسپیناس کذب محض است. دکتر اردکانیان شخصیت علمی شناخته شده در حوزه آب و نفر سوم سازمان ملل بود ، حسب ضرورت برای خدمت به کشور همه چیز را رها و به میهن بازگشت، خانواده ایشان نیز در ایران می باشند.

وجدان داشته باشیم و سرمایه های خود را این گونه تخرب نکنیم.

این توئیت با هشتگ کذب، اردکانیان، آب، سازمان ملل، ایران، وجدان و تخریب منتشر شد.

واکنش به ادعای جنجالی درباره محل زندگی وزیر نیرو و خانواده اش

این مطلب برایم مفید است
35 نفر این پست را پسندیده اند