حمیدرضا ترقی از اعضای حزب موتلفه اسلامی می گوید مرجعی مطلعی به او گفته که حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار رای با نام محمود احمدی‌نژاد در انتخابات اخیر به صندوق ریخته شده است.

بحث آراء باطله به احمدی نژاد هم رسید و حمیدرضا ترقی از اعضای حزب موتلفه اسلامی  ادعا کرد که حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار رای با نام محمود احمدی‌نژاد در انتخابات اخیر به صندوق ریخته شده است.

این ادعا با واکنش روح  الله جمعه ای مشاور وزیر کشور روبرو شد. او در توییتی نوشت؛«شایعات مربوط به تفکیک اسامی آرای باطله کاملا کذب بوده و آرای باطله شامل آرای سفید و با نام‌های متفرقه است که حجم آرای سفید بیش از دو برابر آرای با نام بوده است. تنها مرجع اعلام جزئیات انتخابات وزارت کشور است.»

در این ارتباط با حمیدرضا ترقی از چهره های سیاسی اصولگرا گفت و گو کردیم که این آمار و ارقام آراء باطله با نام احمدی نژاد را از چه منبعی اعلام کرده است. مشروح این گفتگو را بخوانید؛

***

*آقای ترقی! امروز ادعایی درباره آراء احمدی نژاد در انتخابات مطرح کردید که مشاور وزیر کشور تکذیب کرد. طبق اعلام کدام مرجع مدعی شدید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار رأی با نام محمود احمدی نژاد در انتخابات اخیر به صندوق ریخته شده است که جزو آراء باطله محسوب می شود؟

مرجع رسمی نبود بلکه یک مرجع مطلعی بوده که گفته نامش فاش نشود. او این موضوع را به من منعکس کرده است.

مرجع مطلع از وزارت کشور بوده منتهی ....

* این مرجع مطلعی که نمی خواهد اسمش فاش شود از وزارت کشور بوده است یا....؟

بله از همان وزارت کشور بوده است. منتهی کسی بوده که گفته نامش فاش نشود و اینگونه این خبر را داده است. 

رأی آقای احمدی نژاد در نظر سنجی ها رأی بالایی بود اما....

* ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار رأی باطله با نام احمدی نژاد ، آنهم وقتی کاندیدا نبوده است چه پیامی دارد؟ 

به نسبت نظرسنجی هایی که در گذشته بود رقم پایینی بود،  به هر حال رأی آقای احمدی نژاد در نظر سنجی ها رأی بالایی بود یعنی در آن دورانی که که برای همه اشخاص در معرض کاندیداتوری نظرسنجی صورت می گرفت اگر یادتان باشد آقای احمدی نژاد همواره نفر دوم یا سوم بود نفر دوم و سوم بودن رأی قابل توجهی است. بعد از اینکه آقای احمدی نژاد رأی نداد و انتخابات را تحریم کرد برخی به حرفش گوش دادند و برخی هم مصالح را این گونه دیدند که بیایند رأی بدهند منتهی شناسنامه شان مهر رأی دادن بخورد اما به نام آقای احمدی نژاد باشد. 

بسیاری به حرف احمدی نژاد گوش نکردند و رأی دادند

ولی بهرحال همین رأی باطله دادن به ایشان آنهم وقتی آراء باطله رتبه دوم را دارد موضوع را مهم می کند و ...

به هر حال نمی توان گفت این جمعیتی که به آقای احمدی نژاد اعتقاد داشتند اینها در کشور کم هستند چراکه یک قشر قابل توجهی در جامعه هنوز نقاط منفی که نخبگان از آن مطلع هستند را چندان مطلع نیستند و به آن کارهایی که آقای احمدی نژاد در مقطع دولتش انجام داده پایبندی دارند قطعا اگر صلاحیت آقای احمدی نژاد تایید می شد رأی قابل توجهی در رقابت با کاندیداهایی که مطرح بودند به غیر از آقای رئیسی به دست می آورد و حتی بیشتر رأی می آورد.

این رقم آراء چندان غیرطبیعی نیست منتهی اینها کسانی هستند که گوش به حرف ایشان ندادند و رأی دادند یعنی آمده اند بگویند ما نظام را قبول داریم منتهی فرد موردنظرمان آقای احمدی نژاد بوده که صلاحیتش تایید نشد. رهبری هم اشاره کردند که ممکن است برخی آن فردی را که مورد نظرشان بود در لیست یا نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان نبوده است.

این مطلب برایم مفید است
52 نفر این پست را پسندیده اند