عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه در انتخابات رئیس جمهوری اقدامات فراقانونی صورت گرفت، گفت: حضور مردم پای صندوق های رأی از این جهت خیلی مؤثر است و در واقع ما باید ایران را در نظر بگیریم و منیّت های شخصی را کنار بگذاریم.

عباس آخوندی در حاشیه حضور پای صندوق رأی انتخابات 1400 اظهار داشت: من هنوز یک رأی دارم و باید از این رأی خودم استفاده کنم. در شرایطی که الآن هستیم نسبت به انتخابات شورای شهر با طیب خاطر بیشتری حضور پیدا می کنم چون در آنجا دخالت کمتری شد. هرچند آنجا هم به نظر من دولت می توانست بهتر از این عمل کند. چون بررسی صلاحیت نامزدهای شورای شهر در اختیار دولت و هیأت های اجرایی است و نباید هیأت های نظارت در تعیین صلاحیت نامزدهای شورای شهر دخالت می کردند. هیأت های اجرایی تلاش هایی کردند ولی به نظر من تلاش های آنها کافی نبود.

وزیر سابق راه و شهرسازی تأکید کرد: در بحث انتخابات رئیس جمهوری همه دیدیم که به قانون اساسی توجه کمتری شد و اقدامات فراقانونی صورت گرفت. ولی در هر صورت من همچنان اعتقاد دارم ما با حضورمان باید بتوانیم تا جایی که ممکن است جلوی انحرافات بزرگ را بگیریم. من واقعا برای ایران نگران هستم و ایران در موقعیت بسیار خطرناکی قرار دارد و یک سری آدم های بدخواه دنبال ایجاد انشقاق در ملت ایران و حتی نوعی اقدامات تجزیه طلبانه هستند.

وی در پایان گفت: حضور مردم پای صندوق های رأی از این جهت خیلی مؤثر است و در واقع ما باید ایران را در نظر بگیریم و منیّت های شخصی را کنار بگذاریم.

این مطلب برایم مفید است
185 نفر این پست را پسندیده اند