محسن مهرعلیزاده در جمع بندی نهایی خود گفت:

می دانم خسته اید. خسته از تبعیض ها و سختی ها. می دانم از فساد و رانت و توهین تحقیر خسته شده اید. این همه خستگی نهال امید را در دل های زیبای شما خشکانده است.حتما با خود می گویید این ها مثل قبلی ها هستند و وعده می دهند و می روند. اگر هم در وعده ها صادق باشند، چقدر می گذارند کارهایشان را انجام بدهند؟ چه تاثیری دارد که به چه کسی رای بدهیم؟

اگر رای شما اثر نداشت چرا گزینه انتخاب ها را محدود کرده اند؟ چرا همه امکانات را بسیج کرده اند و مه و خورشید و فلک را به کار گرفته اند تا یک نفر خاص را رییس جمهور کنند؟ چرا علی رغم شعار مشارکت حداکثری، به دنبال مشاکت حداقلی هستند؟ ندیدید چگونه با ما سخن می گویند؟ ندیدید به جای ارائه برنامه، می گویند اقتصاددان ها را به خط می کنیم یا کاندیداها را ممنوع الخروج می کنیم؟

انگار آن ها امیرند و مردم رعیت. این مناظره باعث نزول جایگاه ریاست جمهور بود.

مردم عزیز  من با شما پیمان می بندم تا با ایجاد یک پایگاه، قراردادها و آزادی های مدنی را فراهم کنم. با گنجاندن وعده های انتخاباتی ام در لوایح به مجلس، افزایش ارتباط با خبرنگاران و تقویت دولت الکترونیک ، استفاده از تمام افراد فارغ از جنسیت و قومیت و با مانع زدایی از تولید، رفاه را برای مردم به ارمغان خواهم آورد. اگر برای یک پارچگی ایران نبود، به صحنه نمی آمدم. بیایید تا تا نگذاریم اقلیت برای ما تصمیم بگیرند.

این مطلب برایم مفید است
44 نفر این پست را پسندیده اند