سعید جلیلی  از نامزدهای ریاست جمهوری در جمع بندی سخنان خود گفت:

از مسایلی که با آن سخاوتمندانه برخورد می شود زمان است، هشت سال گذشت و در این مدت آنچه در روند کشور بود توقف و کندی بود. چگونه از این آسیب باید رها شد، نقش رییس جمهور بسیار در این امر مهم است. رییس جمهور وقتی مسئله را درست بفهمد، پاسخ درستی داشته باشد و رویکرد درستی را دنبال کند.

من با جمع بندی و بررسی می گویم که کشور را در چهار سال آینده فقط نباید اداره کرد بلکه ضروری است که کشور جهش پیدا کند و این امر را می توانیم انجام دهیم و حاضرم با هر کسی که این موضوع را قبول ندارد در این باره بحث کنیم.

این مسئله برنامه می خواهد و نباید زمان را از دست داد، اینکه هنوز بگویم fatf شد یا نشد درست نیست، نمی شود کشور را معطل این موضوع کرد. من در مجمع گفتم همان موقع که این موضوع را معطل نکنیم، شما مسئله را درست متوجه نمی شوید و مشکل این است. وقتی رویکردتان درست نیست قطعا نتیجه نمی گیرید. بحث کولبری را مطرح می کنند اما نگاه سطحی و حداقلی است.

مردم رییس جمهور انتخاب می کنید باید به ظرفیت های کشور برای جهش نه اداره معمولی اشراف داشته باشد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند