محسن رضایی درباره نیروی انسانی مرتبط با حوزه فرهنگ و آموزش گفت:

با دو مشکل ساختاری و مدیریتی در آموزش و پرورش و آموزش عالی مواجه هستیم. در برنامه ما تقویت زمامداران آینده در تمام بخش های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی لحاظ شده است. من در تمام مراکز استان مدرسه زمامداران آینده را راه اندازی خواهم کرد تا بیمه بشویم.

تا زمانی که مدیریت در آموزش و پرورش و آموزش عالی درست نشود، نمی توانیم از عناصر ضعیف انتظار داشته باشیم. در دولت ما مدرسه محوری، محور آموزش و پرورش است. به مجتمعات آموزشی اختیارات اجرایی می دهیم و مدرسه محور اساسی خواهد شد. وزارت آموزش و پرورش بسیار بزرگ و حجیم است و به امورات مدارس نمی رسد. 

در مسئله خانم ها که می توانند نقش موثری داشته باشند، من اینترنت ارزان را برای زنان سرپرستان خانوار اجرا می کنم. من مشکل ورود ورزشکاران زن برای ورود به ورزشگاه ها مثل اتفاقی که برای خواهران منصوریان افتاد را حل می کنم. حتما دولت ما مانع از ایجاد محدودیت برای زنان خواهد شد.

ما معلمانی سراغ داریم که شغل دوم و سوم دارند. چنین معلم هایی نمی توانند وقت کافی روی معلم ها بگذارند. ما به دنبال مسکن ارزان برای معلمان هستیم تا بار اجاره نشینی را از روی دوش آن ها برداریم تا بتوانند فرزندان ایران را تربیت کنند.

محسن رضایی: مشکل ورود زنان به ورزشگاه را حل می کنم، اینترنت ارزان هم می دهم /رئیسی به جوانان: مسکن از ما، ازدواج از شما!

ازدواج و اشتغال، مهم ترین مسئله جوانان است

در ادامه مناظره قرعه به نام ابراهیم رئیسی برای پاسخ به پرسش افتاد. او در پاسخ به پرسشی درباره رفع موانع ازدواج و مسکن جوانان گفت:

مسکن، ازدواج و اشتغال از جمله مهم ترین مسایل جوانان است، من در بین جوانان زیاد حضور پیدا می کنم. در طول این مدت ارتباطم با جوانان برقرار بوده و یکی از نعمات زندگی من است. در زمان حضور در تولیت آستان قدس رضوی با جوانان صحبت کردم که چرا ازدواج نمی کنند؟ گفتند شغل و مسکن نداریم.

من به برکت امام رضا (ع) فضایی را برای مسکن جوانان سعی کردم فراهم کنم. ما معتقدیم در این کشور می توانیم و اشتغال در کشور باید ایجاد شود تا دغدغه جوانان رفع شود. ۴۰ درصد ظرفیت تولیدی کشور خالی است، به من می گویند چرا به واحدهای تولیدی سر زدی؟ من به دو درصد واحدهای تولیدی سر زدم سایر واحدها خالی است. واحدهای تولیدی باید فعال شوند، به عنوان مثال ارتباط ما با دریا بیش از سه هزار کیلومتر است اما در این زمینه فعال نیستیم، دریا زمینه مناسبی برای اشتغال زایی است. 

ما امکان اشتغال در کشور بسیار داریم اما باید ظرفیت ها فعال شود و این امر اصلا کار سختی نیست. تولید مسئله کشور است و باید مسئله همه ما باشد. ما امکان رفع مشکل مسکن جوانان را داریم و در کشور زمین بسیار داریم. ما برای آماده کردن مسکن و اشتغال برای جوانان برنامه داریم تا مسیر ازدواج آن ها میسر شود من به جوانان می گویم مسکن از ما ازدواج از شما.

این مطلب برایم مفید است
116 نفر این پست را پسندیده اند