علیرضا زاکانی در پاسخ به سوالی درباره رفع تبعیض در توزیع منابع عمومی و مبارزه با ویژه خواری و فریبکاران اقتصادی گفت: 

مردم عزیز بیش از سه دهه است عده‌ای بر اقتصاد کشور خیمه زدند و تمام سرمایه و امکانات کشور را به سمتی سوق دادند که خودشان کاخ نشین شدند و مردم را در کوخ نشینی نگه داشتند

اول انقلاب یک موی کوخ نشین به همه کاخ نشینان می‌ارزید اما با کمال تاسف آن مطلب خوب اول انقلاب تبدیل شد به موضوعی که امروز مسوولین ما دچار خوی اشرافی گری شدند.

بنده اولین کاری که خواهم کرد اینکه دولت را از موضع اشرافیگری به  نوکری مردم وا می دارم.

نکته دیگر اینکه توجه را متمرکز به توزیع عادلانه ثرت می کنم. 

نکته سوم معادله را طوری تغیر میدهم که مفسدین راهی برای تنفس نداشته باشند. فساد از کجا ایجاد می شود؟ از قبیله گرایی از باندبازی  .

خطاب به آقای همتی  می گویم چون مسوولیت دارد روز قبل از تعطیل آخر وقت ۱۲۰۰ میلیارد تومان از بانک دولتی منتقل می شود به یک دولت خصوصی آن هم به صورت خلاف و این اتفاق ذیل مسوولیت آقای همتی انجام می شود همین قبل از عید؛ آقای همتی شما حوزه خودتان را نتواستید نظارت کنید الان برای کل کشور می خواهید برنامه ریزی کنید.

بنده با گردن کلفت ترین افراد مبارزه اساسی خواهم کرد و دشمن ما فقر و فساد و تبعیض است.

دو دهه است با دست خالی در مسیر مبارزه با فساد درگیر شدم و در دولت بنده ریشه فساد خشک خواهد شد.

این مطلب برایم مفید است
19 نفر این پست را پسندیده اند