محسن رضایی در بخش دوم از این مناظره در نقد صحبت رقبایش گفت:

عدالت و فقرزدایی برای تحقق، احتیاج به برنامه و کارهایی عظیم دارد. طرحی که من برای رفع محرومیت در زندگی مردم در پیش گرفتم، طرح کفایت زندگی یا ایران بدون فقیر نام دارد. اول یارانه ۴۵۰ تومانی، دوم مسکن سهل و ارزان، سوم پرداخت حقوق به زنان خانه دار، چهارم کسب و کارهای خانگی و پنجم، صنعت نفت ملی ایران است. در زمان مصدق، نفت ملی شد اما دولتی شد.

اگر این پنج مورد شکل بگیرد، امیدوارم که یک فقیر هم در ایران یافت نشود. برخی می پرسند منابع این ها از کجا تامین می شود؟ سال گذشته ۱۳۷ میلیارد دلار از درآمد دولت وارد جامعه شده است اما به دلیل رانت کثیف و مافیایی پول ها به افرادی رسیده که مستحق آن نیستند. ۴۰ درصد این پول قابل باز توزیع است. می شود ۱۰ درصد آن را به دولت داد تا دیگر کسری بودجه نداشته باشد و می شود باقی اش را صرف این پنج مورد کرد. برای مافیای مفت خور فولاد منابع داریم اما برای فقرا منابع نداریم؟ 

این وظیفه من است و منتی بر فقرا نمی گذارم. بدون مسامحه و ترسی، حق مردم را به خودشان خواهیم داد. موضوع دوم حقوق خانه داری است. در هر خانه دو نفر کار می کنند. یکی‌ مرد است که می رود بیرون کار می کند و این آشکار است. دیگری شغلی درون خانه است که شامل تربیت فرزندان و مسائل خانه است. بانوان آینده سازان این کشور هستند و در دولت من، دوره های آموزشی ۶ ماهه برای خانم ها برای تربیت فرزند و مواردی دیگر در نظر می گیریم و به آن ها حقوق می دهیم.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند