زاکانی گفت: قول می دهم در سال اول دولتم ریشه فقر مطلق را بکنم،

علیرضا زاکانی در بدو ورود به سازمان صداوسیما برای حضور در مناظره درباره تغییر روشش در مناظره دوم گفت: در مناظره اول فکر می کردیم که ناظر به برنامه ها صحبت کنیم و موارد دقیقی را ذکر کنیم اما متوجه شدیم که دوستان عزیزمان بنا دارند که با حرف های نادرست اصل مناظره را به سمت بیراهه ای سوق دهند. امیدوارم شاهد چنین شرایطی نباشیم و بررسی موضوعات و برنامه ها و پاسخ به انچه مردم نیاز دارند مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: قول می دهم در سال اول دولتم ریشه فقر مطلق را بکنم، قول می دهم که در دو سال اول کسی در کشور غیر از درد بیماری درد بی پولی نکشد، قول می دهم که در این ایام بتوانم مسیری را دنبال کنم که ماحصل آن ساخت میلیون و ۲۰۰ هزار خانه حمایتی برای محرومان و زوج های جوان علاوه بر تکلیف ساخت یک میلیون مسکن باشد تا مسکن از سبد زندگی افراد به عنوان یک کالای ویژه  حذف شود.

زاکانی پیش از مناظره دوم: قول می دهم یک میلیون و 200 مسکن حمایتی بسازم /قول می دهم فقر مطلق را ریشه کن کنم

این خبر درحال تکمیل است...

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند