محسن مهرعلیزاده در پاسخ به سوالی در خصوص تغییر کاربری و تخریب محیط زیست گفت:

تغییر کاربری یا برای ایجاد صنایع است یا برای احداث ساختمان و منازل مسکونی است که با توجه به این که هرکدام در جاهای مختلفی گرفته می شوند، باید به این مسئله توجه کنیم. محیط زیست ما در خطر است. یکی از دلایل عمده آن این است که با تشکیل شوراهای اسلامی در روستا و معین نبودن اختیارات آن ها در مقایسه با اختیارات سایر ارگان ها در مسئله زمین، بعضا اعمال نفوذهایی اتفاق افتاده است.

در مسئله صنایع هم آن نظامی که در بودجه نویسی داریم، در آن نظام یک نگاه آینده نگرانه و عمیق در طراحی وجود دارد اما در عمل در مجلس به نگاه منطقه گرایی و توجه به حوزه انتخابیه تبدیل می شود که تصمیمات مخربی در حوزه محیط زیست است.

یکی از راه های اساسی، تقویت سازمان محیط زیست است و بگذاریم سازمان های مربوط به محیط زیست به نظارت بپردازند. من متاسفم که با برچسب محیط زیستی ها برای افراد مشکل ایجاد کردند یا آقای کاوه مدنی، یک معاون جوانی که آمد در محیط زیست کار کرد اما هزاران مشکل برایش ایجاد شد.

اگر می خواهید به تولید بها بدهید، باید این مشکل را حل کنید

سعید جلیلی هم در پاسخ به سوالی در مورد شهرک های صنعتی گفت:

من در ۸ سال گذشته توفیق داشتم از شهرک های صنعتی بازدید کردم. با ۲۴ صنف جلسات مفصل داشتیم که ۱۶ مسئله مشترک مطرح شده که موانع کار آن هاست. یکی از مهم ترین بحث ها که مطرح می کنند، بحث تامین مالی است. اگر ما روزانه ۲ هزار میلیارد تومان خلق پول می کنیم، پس چگونه افراد حاضر در تولید مشکل مالی دارند؟ این خلق پول کجا می رود و به چه کسی می رسد؟ اگر می خواهید به تولید بها بدهید، باید این مشکل را حل کنید.

برای این که تولیدکنندگان بخواهند صادر کنند با مشکلات قانونی مواجه‌اند و در مقررات تجاری عدم ثبات وجود دارد. از سال ۹۷ تا ۹۹ بخش نامه هایی متعارض صادر شده است. 

یکی از خواسته های آن ها این است که در نگارش بخشنامه با ما مشارکت کنید و به حرف های ما گوش بدهید. سازمان ها و دستگاه های دولتی برای این است که شهرک صنعتی را به جلو ببرد. در همین شهرک صنعتی عباس آباد می گفتند که از ۱۰ جا مجوز گرفته ایم اما محیط زیست مجوز نمی دهد. باید از امکانات دولت الکترونیک استفاده کنیم و به صورت فوق هوشمند به تولیدکنندگان شرایط راه اندازی را بگوییم.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند