طبق قانون زمان تسویه تا آخر سال قبل باید انجام می شد و اما در فروردین امسال تسویه صورت گرفته است.

تنخواه گردان خزانه

طبق ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار مالی که در حساب درآمد عمومی کشور نزد بانک مرکزی که به موجب قانون ،اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه یا دولت به وزارت اقتصاد و دارایی داده می شود .این رقم قرض گرفته شده بایستی تا پایان سال با بانک مرکزی تسویه شود .

بر اساس قانون دولت مجاز است برای تأمین هزینه های جاری خود (شکاف زمانی بین هزینه تا وصول درآمد) به میزان ۳ درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در غالب تنخواه گردان از بانک مرگزی استقراض کند. البته در ابتدای سال ۹۹ قانونی به تصویب رسید که طبق آن در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و خاص این ۳ درصد به ۶ درصد افزایش یابد.

متن کامل این گزارش را با تیتر «تسویه تهاتری تنخواه 99/ ارز بلوکه شده بجای استقراض ریالی» در اقتصادنیوز بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند