اولی حضور رئیس قوه قضائیه به صورت مستقیم در انتخابات بود که با نقدهای متفاوت برخی حقوقدان روبرو شده است. برخی با اشاره به مرجعیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات  حضور رئیس یک قوه نظارتی و قضایی را بدون مساله می دانند و برخی با تفاسیر وسیع تر دغدغه هایی را مطرح می کنند. دومین پدیده  حضور عبدالناصر همتی، رئیس کنونی بانک مرکزی در ساختمان میدان فاطمی بود

این در حالی است که نه تنها در ایران که در تمام دنیا کم تر شاهد این بوده ایم که یک رئیس کل بانک مرکزی مستقیم وارد آزمون انتخابات ریاست جمهوری شود و به جای سکان اقتصادی، سکان سیاست کشور را بر عهده گیرد در میان اهل فن معروف است که گویی اقتصاددانان و سیاستمداران در دو دنیای متفاوت سیر می کنند.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر دومین پدیده انتخابات ۱۴۰۰؛ همتی دراگی است یا یوشچنکو؟ بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
490 نفر این پست را پسندیده اند