جردین متقاضی وام درنهایت ۱۴۰ میلیون تومان و متاهلین می‌توانند ۲۴۰ میلیون تومان وام از بانک مسکن خریداری کنند. از آنجا که می‌توان به اعتبار هر ورق ۵۰۰ هزار تومان وام از بانک مسکن خریداری کرد بنابراین مجردین مجاز به سقف خرید۲۸۰ ورق و متاهلین تنها ۴۸۰ ورق خواهند بود. ازاین طریق هزینه وام مسکن برای متاهلین و مجردین محاسبه می شود.

این رقم برای مجردین در ۲۶ اردیبهشت ماه  ۱۶ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان و برای متاهلین ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده است. مرور قیمت ها نشان می دهد در یک ماه ونیم گذشته این بیشترین هزینه پرداختی در ازای دریافت وام بوده است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر رکوردزنی هزینه وام مسکن؛ گرانی ادامه دارد بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند