به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز بر مدار افزایش پیش رفتند.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۴ (یک هزار و هشتصد و چهل و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۴۴ ۵ ۰.۲۶ 06:00
۱,۸۳۹ ۱۳ ۰.۷ روز قبل
۱,۸۲۶ ۴ ۰.۱۹ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۶ درصدی، از ۹۸۴,۰۰۰ (نهصد و هشتاد و چهار هزار) تومان به ۱,۰۰۰,۱۰۰ (یک میلیون و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۰۰,۱۰۰ ۱۶,۱۰۰ ۱.۶ 11:35
۹۸۴,۰۰۰ -۱,۶۰۰ -۰.۱۷ ۳ روز پیش
۹۸۵,۶۰۰ ۲۶,۸۰۰ ۲.۷۱ ۴ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۳ روز پیش، با ۶۸۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۳۳۱,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و سی و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۲,۶۲۰ (بیست و دو هزار و ششصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۲,۶۲۰ ۲۸۰ ۱.۲۳ 11:19
۲۲,۳۴۰ -۱۸۰ -۰.۸۱ ۳ روز پیش
۲۲,۵۲۰ ۶۰۰ ۲.۶۶ ۴ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۱.۰۹ درصدی، از ۲۷,۱۱۱ (بیست و هفت هزار و یکصد و یازده ) تومان به ۲۷,۴۱۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و ده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۴۱۰ ۲۹۹ ۱.۰۹ 11:20
۲۷,۱۱۱ -۲۵۳ -۰.۹۴ ۳ روز پیش
۲۷,۳۶۴ ۵۶۸ ۲.۰۷ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۱.۰۸ درصدی، از ۳۱,۵۹۵ (سی و یک هزار و پانصد و نود و پنج ) تومان به ۳۱,۹۴۱ (سی و یک هزار و نهصد و چهل و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۹۴۱ ۳۴۶ ۱.۰۸ 11:20
۳۱,۵۹۵ -۲۲۱ -۰.۷ ۳ روز پیش
۳۱,۸۱۶ ۷۹۴ ۲.۴۹ ۴ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۲ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۶,۱۶۸ (شش هزار و یکصد و شصت و هشت ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۱۶۸ -۱۲ -۰.۲ 11:35
۶,۱۸۰ ۱۶۷ ۲.۷ ۴ روز پیش
۶,۰۱۳ ۱۷۲ ۲.۸۶ ۵ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۸,۷۳۶ (هجده هزار و هفتصد و سی و شش ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,040,000 (ده میلیون و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به 3 روز پیش، افزایش 0.94 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۰۴۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۰.۹۴ 11:43
۹,۹۴۵,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۳۱ ۳ روز پیش
۹,۹۷۵,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۱.۷ ۴ روز پیش
این مطلب برایم مفید است
27 نفر این پست را پسندیده اند