در شهرهای مختلف می توان تیبا ۱ مدل ۱۴۰۰ را با حداقل قیمت ۱۲۵ میلیون تومان خریداری کرد.

حداکثر قیمت تیبا ۱ مدل ۱۴۰۰ در بازار مجازی ۱۳۵ میلیون تومن تعیین شده و این خودرو را با حداقل قیمت ۱۲۵ میلیون تومان می توان در بابل خریداری کرد.

نام

شهر

قیمت

تیبا ۱ مدل ۱۴۰۰

ملکان

۱۳۵ میلیون

تیبا ۱ مدل ۱۴۰۰

بابل

۱۲۵ میلیون

تیبا ۱ مدل ۱۴۰۰

تهران

۱۲۶ میلیون

تیبا ۱ مدل ۱۴۰۰

آمل

۱۲۹.۵ میلیون

تیبا ۱ مدل ۱۴۰۰

اردبیل

۱۳۰ میلیون

تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰

نورآباد

۱۳۴ میلیون

تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰

سلمان شهر

۱۳۳ میلیون

تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰

کرج

۱۳۹ میلیون

تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰

چالوس

۱۳۶ میلیون

تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰

ساری

۱۳۳ میلیون

این مطلب برایم مفید است
86 نفر این پست را پسندیده اند