بسته پیشنهادی ۳+۷ دولت، اگر چه بورس بازان را نسبت به تغییر احتمالی رفتار بازار خوش بین کرد اما زوایای پنهان این دست از سیاست ها خود نیازمند تامل بیشتر است.

فارغ از ایراد و انتقاد به بخشی از راهکار ارایه شده که در قالب تزریق پول از صندوق توسعه ملی به بازار که میتواند پیامدهای نامطلوب هم به دنبال داشته باشد، اما در هر وجه ممکن موجی از حمایت در قابل حضور دوباره پول در بازار فراهم شده است.

با این وصف آنچه از تجربه بازار در چند ماه اخیر برداشت می شود، این است که بازار اسیر سیاست‌ها و گره‌های خودساخته و دامن گسترده‌ای است که رهایی از آن نیز توسط خود سیاست‌گذار ممکن می شود.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر اثر تصویب بسته حمایتی ۳+۷ بر بورس بخوانید.


 

این مطلب برایم مفید است
56 نفر این پست را پسندیده اند