به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در پایان معاملات امروز شاهد کاهش قیمت طلا، دلار و سکه است. 

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 9 اردیبهشت 99

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۷۳ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۷۳ -۰.۰۹ 15:00
۱,۷۷۴ -۰.۲۱ روز قبل
۱,۷۷۸ -۰.۰۹ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۹ درصدی، از ۹۹۶,۲۰۰ (نهصد و نود و شش هزار و دویست ) تومان به ۹۸۷,۴۰۰ (نهصد و هشتاد و هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹۸۷,۴۰۰ -۸,۸۰۰ -۰.۹ 17:56
۹۹۶,۲۰۰ -۱,۴۰۰ -۰.۱۵ روز قبل
۹۹۷,۶۰۰ ۱,۹۰۰ ۰.۱۹ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۳۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۲۷۸,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و هفتاد و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۴۹۰ (بیست و سه هزار و چهارصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۴۹۰ -۱۶۰ -۰.۶۹ 17:55
۲۳,۶۵۰ -۵۰ -۰.۲۲ روز قبل
۲۳,۷۰۰ ۸۰ ۰.۳۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش همراه شد و از ۲۳,۰۲۸ (بیست و سه هزار و بیست و هشت ) تومان به ۲۳,۰۲۹ (بیست و سه هزار و بیست و نه ) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۴۳ درصدی، از ۲۸,۵۲۸ (بیست و هشت هزار و پانصد و بیست و هشت ) تومان به ۲۸,۶۵۳ (بیست و هشت هزار و ششصد و پنجاه و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۶۵۳ ۱۲۵ ۰.۴۳ 17:20
۲۸,۵۲۸ -۸۵ -۰.۳ روز قبل
۲۸,۶۱۳ ۵۲ ۰.۱۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۱۴ تومان افزایش، ۳۲,۹۴۴ (سی و دو هزار و نهصد و چهل و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۹۴۴ ۱۱۴ ۰.۳۴ 17:20
۳۲,۸۳۰ -۱۵۸ -۰.۴۹ روز قبل
۳۲,۹۸۸ ۱۴۵ ۰.۴۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با کاهش ۰.۸۷ درصدی، از ۶,۵۳۶ (شش هزار و پانصد و سی و شش ) تومان به ۶,۴۸۰ (شش هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۴۸۰ -۵۶ -۰.۸۷ 17:57
۶,۵۳۶ ۲۶ ۰.۳۹ روز قبل
۶,۵۱۰ ۱۰ ۰.۱۵ ۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۱.۰۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۸۷۰ (دو هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۲۰۱ (نوزده هزار و دویست و یک ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 9,940,000 (نه میلیون و نهصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹,۹۴۰,۰۰۰ -۷۰,۰۰۰ -۰.۷۱ 17:55
۱۰,۰۱۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۲ روز قبل
۱۰,۰۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۲۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۴۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۴۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۹۲ 17:55
۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۵۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۱,۹۵۰,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
121 نفر این پست را پسندیده اند