به گزارش دنیای اقتصاد، عمده قیمت ها در ادامه معاملات امروز بازار روند نزولی را تجربه کردند. 

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ششم اردیبهشت 99

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۰ (یک هزار و هفتصد و هشتاد) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۸۰ ۳ ۰.۱۸ 15:00
۱,۷۷۷ ۱ ۰.۰۵ ۲ روز پیش
۱,۷۷۶ -۰.۲۷ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۹۳ درصدی، از ۱,۰۱۴,۹۰۰ (یک میلیون و چهارده هزار و نهصد ) تومان به ۹۹۵,۷۰۰ (نهصد و نود و پنج هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹۹۵,۷۰۰ -۱۹,۲۰۰ -۱.۹۳ 17:13
۱,۰۱۴,۹۰۰ ۱۰,۴۰۰ ۱.۰۲ روز قبل
۱,۰۰۴,۵۰۰ -۵,۸۰۰ -۰.۵۸ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۸۳۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۳۱۴,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و چهارده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۶۲۰ (بیست و سه هزار و ششصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۶۲۰ -۲۵۰ -۱.۰۶ 17:12
۲۳,۸۷۰ ۵۰ ۰.۲ روز قبل
۲۳,۸۲۰ -۲۰ -۰.۰۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۳۲ درصدی، از ۲۳,۱۴۰ (بیست و سه هزار و یکصد و چهل ) تومان به ۲۳,۰۶۷ (بیست و سه هزار و شصت و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۰۶۷ -۷۳ -۰.۳۲ 15:10
۲۳,۱۴۰ ۰ ۰ روز قبل
۲۳,۱۴۰ ۱۱ ۰.۰۴ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۷۴ درصدی، از ۲۸,۸۹۲ (بیست و هشت هزار و هشتصد و نود و دو ) تومان به ۲۸,۶۸۲ (بیست و هشت هزار و ششصد و هشتاد و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۶۸۲ -۲۱۰ -۰.۷۴ 15:20
۲۸,۸۹۲ ۶۱ ۰.۲۱ روز قبل
۲۸,۸۳۱ ۸۳ ۰.۲۸ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۴۹ تومان کاهش، ۳۲,۹۸۲ (سی و دو هزار و نهصد و هشتاد و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۹۸۲ -۱۴۹ -۰.۴۶ 15:20
۳۳,۱۳۱ ۶۹ ۰.۲ روز قبل
۳۳,۰۶۲ -۱۲۵ -۰.۳۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با کاهش ۱.۳۹ درصدی، از ۶,۵۹۰ (شش هزار و پانصد و نود ) تومان به ۶,۵۰۰ (شش هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۵۰۰ -۹۰ -۱.۳۹ 14:44
۶,۵۹۰ ۱۵ ۰.۲۲ روز قبل
۶,۵۷۵ ۱۵ ۰.۲۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۸۵۰ (دو هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۰۳۲ (نوزده هزار و سی و دو ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,000,000 (ده میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱۸۰,۰۰۰ -۱.۸ 17:12
۱۰,۱۸۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱.۲۷ روز قبل
۱۰,۰۵۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰ -۰.۴ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۵۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۷۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۵۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۲.۷۳ 14:43
۵,۶۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۸۸ روز قبل
۵,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳,۶۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۰۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
133 نفر این پست را پسندیده اند