مقایسه نرخ سود بازارهای مالی نشان از رفتاری صعودی تنها در یک بازار حکایت دارد. نرخ سود بازار باز نیز تنها متغیری بود که در دوازدهمین هفته متوالی ثابت مانده و تغییری را به ثبت نرسانده است.

روند صعودی نرخ سود در بازار ثانویه اوراق بدهی

روند نرخ سود در بازار ثانویه اوراق دولتی نشان می دهد نرخ بازدهی نقدی اوراق برای سررسید یک ساله تا سه ساله در کانال ۱۹ تا ۲۱ درصد بسته شده است.بازار ثانویه اوراق دولتی مختص خرید و فروش اوراق دولتی است که با هدف نقد شوندگی اوراق مالی ایجاد شده است.

روند هفته گذشته نشان می دهد نرخ بازدهی یک ساله اوراق که تا قبل از این مسیری تقریبا کم نوسان داشته در هفته آخر فروردین به یکباره از مرز ۲۱ درصد با روندی اکیدا صعودی به سطح ۲۲ درصد رسیده است.

نرخ بازدهی دوساله در بازار ثانویه نیز در جهتی موازی اوراق یکساله مسیری همانند را سپری کرده و از ۲۱.۴ درصد در چهارشنبه هفته قبل با افزایشی مداوم به حد ۲۲ درصد نزدیک شده است. اما دامنه تغییرات در اوراق با بازدهی دوساله نصف تغییرات در بازدهی یک ساله این اوراق بوده است.

این روند برای اوراق با نرخ بازدهی سه ساله اما روندی نوسانی و تناوبی داشت. این رقم در ابتدا در سطح ۲۱ درصد بوده و پس از بالاو پایین شدنهای متوالی در درنهایت در حد ۲۲ درصد ثابت ماند.

 

کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی

بازار بین بانکی به عنوان،بازار شبانه است. در این بازار بانکهایی که دارای مازاد منابع هستند به بانکهای دچار کسری قرض می دهند تا نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. در چند ماه اخیر هدف سیاستگذار در راستای مدیریت این نرخ بوده است. جدول نرخ سودها در گزارشهای بانک مرکزی نشان می دهد که این رقم که در دوهفته پیش در سطح ۱۹.۹ درصد قرار داشت در این هفته به ۱۹.۸۲ درصد تنزل پیدا کرده است.

مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر « 5 نرخ سود در ابتدای اردیبهشت +جدول» بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند