پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ در شهرهای مختلف با قیمتی بین ۲۰۱ تا ۲۰۴ میلیون تومان برای فروش آگهی شده است.

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹ نیز قیمتی بین ۱۹۰ تا ۱۹۶ میلیون تومان دارد.

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۰ نیز با قیمتی بین ۲۶۵ تا ۲۷۲ میلیون تومان قابل خریداری است.

حداقل پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹ هم در شهرهای گوناگون برابر با ۲۳۹ میلیون و حداکثر ۲۴۹ میلیون تومان است.

پژو SD  ۲۰۶ مدل ۱۴۰۰ نیز در بازار مجازی با قیمتی بین ۲۵۵ تا ۲۶۹ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

پژو SD  ۲۰۶ مدل ۹۹ هم با قیمتی بین ۲۴۰ تا ۲۵۳ میلیون تومان به فروش می رسد.

نام و مدل

شهر

قیمت

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰

تهران

۲۰۳ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰

شهریار

۲۰۱ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰

اصفهان

۲۰۴ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹

تهران

۱۹۶ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹

مشهد

۱۹۰ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹

ارومیه

۱۹۲ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۰

اصفهان

۲۶۵ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۰

تبریز

۲۷۰ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۰

اردبیل

۲۷۲ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹

مشهد

۲۴۵ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹

میانه

۲۴۹ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹

تهران

۲۳۹ میلیون

پژو SD  ۲۰۶ مدل ۱۴۰۰

کرج

۲۶۹ میلیون

پژو SD  ۲۰۶ مدل ۱۴۰۰

ساری

۲۶۸ میلیون

پژو SD  ۲۰۶ مدل ۱۴۰۰

آمل

۲۵۵ میلیون

پژو SD  ۲۰۶ مدل ۹۹

تهران

۲۵۳ میلیون

پژو SD  ۲۰۶ مدل ۹۹

ساری

۲۴۵ میلیون

پژو SD  ۲۰۶ مدل ۹۹

اراک

۲۴۰ میلیون

این مطلب برایم مفید است
28 نفر این پست را پسندیده اند