برای رهن و اجاره آپارتمان تا 60 در مناطق مختلف به بودجه ای بین 20 تا 220 میلیون تومان بابت رهن نیاز است.

بررسی فایل های اجاره نشان می دهد که در خیابان نیرو هوایی یک واحد 46 متری ، ماهانه 3.5 میلیون تومان و با مبلغ 20 میلیون تومان و همچنین یک واحد 55 متری در پیروزی خیابان پرواز با ماهانه 1.5 میلیون تومان و و با مبلغ 20 میلیون تومان ، رهن و اجاره داده می شود.

همچنین در خیابان سبلان یک آپارتمان 55 متری با 30 میلیون تومان و ماهانه 2.3 میلیون تومان برای رهن و اجاره آگهی شده است.

در ستارخان نیز می توان یک واحد 50 متری را با اجاره ماهانه 3.2 میلیون و مبلغ 40 میلیون تومان ، رهن و اجاره کرد.

محدوده

متراژ

اجاره ماهانه

میزان رهن

جنت آباد جنوبی

55متر

2.8 میلیون

80 میلیون

جیحون

43متر

1.5 میلیون

50 میلیون

سبلان

55متر

2.3 میلیون

30 میلیون

بریانک

57متر

1.7 میلیون

100 میلیون

رودکی

37متر

1.9 میلیون

65 میلیون

شمس آباد

56متر

3 میلیون

100 میلیون

ستارخان

50متر

3.2 میلیون

40 میلیون

طرشت

60متر

3 میلیون

50 میلیون

نبرد شمالی

50متر

2.5 میلیون

110 میلیون

نیروهوایی

46متر

3.5 میلیون

20 میلیون

قصرالدشت

50متر

2 میلیون

100 میلیون

امیریه

40متر

2 میلیون

50 میلیون

پیروزی، پرواز

55متر

1.5 میلیون

20 میلیون

نازی آباد

40متر

1.5 میلیون

60 میلیون

تهران نو

55متر

1.2 میلیون

115 میلیون

نارمک

55متر

2.1 میلیون

220 میلیون

این مطلب برایم مفید است
410 نفر این پست را پسندیده اند